This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it


Wiadomości

WIELKOŚĆ SKUPU I CENY MLEKA w 2011r.

W okresie od stycznia do grudnia 2011r w Polsce wyniósł 9 013,2 mln litrów i był o 3,30% wyższy niż w 2010 roku. Podmioty skupujące w województwie podlaskim skupiły w ciągu dwunastu miesięcy 2011r  największą ilość mleka spośród wszystkich województw – 2 632,6 mln litrów co stanowi 29,2 % skupu krajowego, w tym „Mlekpol” skupił w 782,9 mln litrów co stanowi 29,7%  udział w skupie mleka w województwie podlaskim.

SM „Mlekpol” jest niekwestionowanym liderem na rynku mleka w Polsce i skupuje największą ilość mleka wśród podmiotów skupujących. W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku skupiliśmy 1 286,4 mln litrów co stanowi 14,3 % skupu mleka w naszym kraju i jest o 3,5 % więcej  niż w roku 2010.

W miesiącu grudniu 2011r w naszym kraju skupiliśmy 738,6 mln litrów i zanotowaliśmy wzrost skupu o 9,18 % w stosunku do grudnia 2010r. W województwie podlaskim skupiono w grudniu 2011 roku - 222,0 mln lirów, co jest największa ilością mleka wśród województw i stanowi 30,1 % mleka krajowego. W naszej spółdzielni w grudniu zanotowaliśmy wzrost ilości skupionego mleka w stosunku do roku ubiegłego o 9,71% i skupiliśmy 105,7 mln litrów co stanowi 14,3 % mleka krajowego. W województwie podlaskim „Mlekpol” skupił 65,8 mln litrów i jest to 29.6% mleka skupowanego przez zakłady mleczarskie w województwie podlaskim.

W miesiącu grudniu ceny mleka w Polsce wzrosły i średnia cena netto zapłacona dostawcom wyniosła 1,29 zł/litr. Najwyższą cenę otrzymali producenci w województwie podlaskim: 1,45 zł/litr, a najniższą w województwie podkarpackim: 1,09 zł/litr. Dostawcy mleka do SM „Mlekpol” w grudniu uzyskali 1,59 zł/litr. W okresie styczeń-grudzień średnia cena mleka surowego w naszym kraju wyniosła 1,21 zł/litr. Najwyższe ceny zapłacono w tym okresie dostawcom w województwie podlaskim: 1,30 zł/litr, a najniższe w województwie podkarpackim 1,05 zł/litr. W tym okresie w SM „Mlekpol” zapłaciliśmy dostawcom średnio 1,43 zł/litr. Ceny uzyskiwane przez dostawców „Mlekpol-u” należą do najwyższych w kraju i są porównywalne z cenami uzyskiwanymi przez producentów w UE i na świecie.

Po dziewięciu miesiącach roku kwotowego 2010/2011 wykorzystanie kwoty mlecznej w Polsce wyniosło 73,4% i jest o 1% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku kwotowego. Wzrastający skup mleka jak również korzystna sytuacja cenowa pozwalają przypuszczać, że jej wykorzystanie zamknie się na poziomie 96 % na koniec roku kwotowego. Wynika z tego, że Polska na pewno nie przekroczy posiadanej kwoty a producenci mleka nie zapłacą kar za nadprodukcję. W grudnia ARR przydzieliło kwoty z krajowej rezerwy dla dostawców, którzy w poprzednim roku kwotowym przekroczyli posiadana kwotę mleczną i złożyli podania o przyznanie dodatkowej. Współczynnik przydziału kwoty z rezerwy wyniósł w tym roku 0,8665, czyli dostawca otrzymał z rezerwy ok. 87% kwoty przekroczenia za rok 2010/2011.

K. Czernewski