This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it

 

KONKURSY

Wyniki Konkursu "Wymarzony Łaciaty Świat"


Z przyjemnością informujemy, iż konkurs "Wymarzony łaciaty świat" został rozstrzygnięty. Otrzymaliśmy ponad 1.326 projektów artystycznych z całej Polski, z czego ponad 1.289 spełniało wymogi Regulaminu konkursu. Wszystkie prace były barwne i ciekawe, przez co komisja konkursowa miała nie mały problem, aby spośród tych wszystkich prac wyłonić zwycięzców. Żałujemy, że nie możemy nagrodzić wszystkich uczestników konkursu.

Przy wyborze jury starało się bardzo wnikliwie i rzetelnie ocenić wszystkie prace biorąc pod uwagę przede wszystkim oryginalność, niepowtarzalność,  zaangażowanie włożone w przygotowanie projektu, a także estetykę jego wykonania.

Ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, Komisja postanowiła nagrodzić:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku, Klasa Ib

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jastrzębiu Zdrój, Klasa Ia

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Siecieniu, Klasa II


Nagrody pocieszenia przyznaliśmy:

-        Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile, klasa IIc

-        Szkoła Podstawowa w Przystani, klasa I

-        Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie, klasa I

-        Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sławkowie, kółko plastyczne


Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Autorom nagrodzonych prac gratulujemy!