This is some flash content - you'll need the flash plugin to see it


Informacje weterynaryjne

Współczesne zagrożenia chorobami zaraźliwymi.


A jak jest współcześnie?
Kraj nasz i region wolne są od brucelozy i gruźlicy bydła, jednakże gruźlica jest ciągle dużym problemem w przypadku ludzi. Niektóre powiaty w naszym regionie są wolne od enzootycznej białaczki bydła, a pozostałe mają bardzo niskie wskaźniki zachorowań i być może w najbliższym czasie też będą mogły być uznane za urzędowo wolne od choroby. Poprzez szczepienia doustne zwierząt wolno żyjących wyeliminowano zagrożenie wścieklizną.
Jednakże współczesny świat nie jest wolny od zagrożeń chorobami zaraźliwymi. Doświadczenia ostatnich lat są tego dobitnym przykładem. Rozprzestrzenianiu chorób sprzyja zglobalizowana gospodarka, a więc przewożenie materiałów paszowych, zwierząt i żywności oraz przemieszczanie się ludzi do najodleglejszych zakątków świata. Mieszkając w Polsce powinniśmy być świadomi tych zagrożeń. Należą do nich m.in :

  1. BSE – gąbczasta encefalopatia bydła i inne pasażowalne encefalopatie wywołane przez patologiczne białko prionowe, wprowadzona do naszego kraju z mączkami mięsno-kostnymi oraz bydłem z zachodu Europy. Jest to choroba odzwierzęca – udowodniono związek z nowym wariantem choroby Creutzfeldta-Jakoba.
  2. Choroba niebieskiego języka - egzotyczna choroba bydła, która jeszcze kilka lat wcześniej  nie występowała w Europie, a jej pojawienie się związane jest ze zmianami klimatycznymi i rozszerzeniem strefy występowania owadów będących jej wektorami – omówiona w poprzednim numerze biuletynu.
  3. Grypa - z jej zmiennością typów wirusa. W przypadku szczepu H5N1(ptasia grypa) jest to choroba odzwierzęca.


W ostatnich tygodniach, tym razem w Meksyku i Ameryce Północnej znowu ożył problem grypy, nazywanej początkowo „świńską”.  Niebawem okazało się, że dotychczasowe przypadki zachorowań u ludzi nie są wynikiem infekcji od świń. Raczej odwrotnie. W Kanadzie stwierdzono ostatnio zachorowania świń, po kontakcie z  osobą, która niedawno wróciła z Meksyku i wykazywała objawy grypopodobne. Przebieg choroby u zwierząt był łagodny. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że wirus grypy nie ma znaczenia dla mięsa wieprzowego, gdyż spożywa się je po obróbce termicznej.  
Wyizolowany od chorych szczep wirusa typu A,H1N1 jest identyczny z wirusem „hiszpanki”. Większość zgonów dotyczy ludności Meksyku. Zarazek cechuje się niezbyt wysoką zakaźnością i zjadliwością. Choroba stanowi chyba głównie problem w związku z przemieszczaniem się ludności komunikacją lotniczą. Przy zachowaniu środków ostrożności zalecanych przez służby sanitarne jej rozprzestrzenianie będzie minimalne i z pewnością nie będzie miała charakteru pandemii*, czego się tak obawiano.

Poniższa tabela obrazuje występowanie grypy w świecie w ostatnim stuleciu:

Poniższa tabela obrazuje występowanie grypy w świecie w ostatnim stuleciu:

* epidemia – występowanie zachorowań w istotnie większej liczbie w określonym czasie i na określonym terenie.
**  pandemia – epidemia obejmująca rozległe obszary, np. cały kontynent lub nawet świat, występująca w tym samym czasie w różnych krajach i na różnych kontynentach.

Lek. wet. Józef Matyskieła